REJESTRACJA ZAKUPU
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Będzie nam miło, jeżeli wypełnisz poniższy formularz w ciągu dwóch tygodni od zakupu. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z uprawnień gwarancyjnych i korzystać z pomocy przy użytkowaniu naszych wyrobów.
Nazwa produktu:
Adres e-mail:
Nr faktury/paragonu:
Cena zakupu:
Imię i nazwisko:
Data zakupu:
Miejsce zakupu: